Psst...

Kolla in vår nya sajt om mat och klimat.
www.smartmedmat.se
Här hjälper vi alla som ska sortera ut matavfall med tips och råd. Läs mer »

Kläm en påse under locket

Nu har vi ett nytt sätt att dela ut matavfallspåsar till alla villor i Malmö och Burlöv. Istället för att vi delar ut påsar en gång om året, signalerar du istället själv när du behöver nya. Du klämmer en matavfallspåse under locket på matavfallstunnan, så levererar chauffören en bunt papperspåsar på din matavfallstunna i samband med sophämtningen.

Aktuellt

Pengar i papperskorgen?

Ett hushåll slänger mat för 3000-6000 kronor per år.

Fler nyheter

Fråga kundservice

040-635 10 00
Vardagar 8.00-16.30

*Vi vill gärna att du fyller i dessa fält.

*
*
*

Hur mycket matavfall sorteras just nu?

Det slängs över 36 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. Under 2016 samlade vi in 42 procent. Det nationella målet är att 50 procent av matavfallet ska tas om hand innan 2018 års slut. Malmö stads mål att samla in 40 procent av matavfallet uppnåddes 2015.

Mer om tack för maten

Alla verksamheter berörs

I över hälften av Sveriges kommuner sorterar man ut matavfallet. Alla typer av fastigheter berörs – inte bara enfamiljshus och flerfamiljshus utan även verksamheter, restauranger, storhushåll, kontor, butiker och andra lokaler.

Det här kommer att hända
Har din verksamhet ett eget abonnemang för hämtning av avfall, kommer det att utökas med ett eller flera kärl för matavfall. Det kan betyda att ni måste göra plats för fler kärl. Det kan också innebära att ni kan minska på antalet restavfallskärl.

Innan insamlingen börjar får ni veta när kärl, matavfallspåsar, hållare och informationsmaterial levereras till er verksamhet.

Det här behöver du göra
Som ansvarig för verksamheten ska du se till att avfallet tas om hand på rätt sätt.

Du behöver informera personalen om de nya rutinerna för insamling av matavfall. Informationsmaterial får du av oss. Du behöver också göra plats för sortering av matavfall i kök, personalmatsalar och fikarum. Vi hjälper dig gärna med information och råd om hur det kan gå till – kontakta kundservice.

Inget eget abonnemang?
Är det istället fastighetsägaren som har avfallsabonnemanget, kommer du att få den information du behöver för att sortera ut matavfallet från din fastighetsägare.

Sortera rätt

Sortera rätt

Som ansvarig för verksamheten ska du informera personalen om de förändrade rutinerna när det gäller insamling av matavfall. Sortera rätt

Påsar och kärl

Påsar och kärl

Matavfallet samlas upp i matavfallspåsar. Om du har en restaurang kan du välja påsar eller insatssäckar beroende på hur mycket matavfall ni slänger. Läs mer om påsar och kärl