Psst...

Kolla in vår nya sajt om mat och klimat.
www.smartmedmat.se
Här hjälper vi alla som ska sortera ut matavfall med tips och råd. Läs mer »

Kläm en påse under locket

Nu har vi ett nytt sätt att dela ut matavfallspåsar till alla villor i Malmö och Burlöv. Istället för att vi delar ut påsar en gång om året, signalerar du istället själv när du behöver nya. Du klämmer en matavfallspåse under locket på matavfallstunnan, så levererar chauffören en bunt papperspåsar på din matavfallstunna i samband med sophämtningen.

Aktuellt

Pengar i papperskorgen?

Ett hushåll slänger mat för 3000-6000 kronor per år.

Fler nyheter

Fråga kundservice

040-635 10 00
Vardagar 8.00-16.30

*Vi vill gärna att du fyller i dessa fält.

*
*
*

Hur mycket matavfall sorteras just nu?

Det slängs över 36 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. Under 2016 samlade vi in 42 procent. Det nationella målet är att 50 procent av matavfallet ska tas om hand innan 2018 års slut. Malmö stads mål att samla in 40 procent av matavfallet uppnåddes 2015.

Mer om tack för maten

Tack för maten!

I över hälften av Sveriges kommuner tar man vara på matavfallet.

Det slängs över 33 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. Det bästa är förstås att äta upp maten så att det inte blir så mycket matavfall – eller spara det som blir över och äta det senare. Men varje vecka slänger ett medelhushåll i Sverige 5,6 kg matavfall.

Och det som faktiskt slängs tycker vi att man ska ta vara på och göra biogas och biogödsel av så att kretsloppet sluts. Alla som hjälper oss med det är värda ett stort tack. 

Biogas gör stor nytta 
Biogas är ett klimatsmart och användbart energislag som bland annat kan användas för att driva bussar och bilar utan att öka halterna av växthusgaser. Biogas kan produceras lokalt och i processen bildas dessutom biogödsel, som ersätter konstgödsel och återför näringsämnen till åkermarken. Biogasen är förnybar och ingår i naturens kretslopp. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft.

Vad händer med matavfallet?

Processen

Så blir det biogas och biogödsel.
Ladda ner illustrationen i större format (pdf, 02MB)