Psst...

Kolla in vår nya sajt om mat och klimat.
www.smartmedmat.se
Här hjälper vi alla som ska sortera ut matavfall med tips och råd. Läs mer »

Kläm en påse under locket

Nu har vi ett nytt sätt att dela ut matavfallspåsar till alla villor i Malmö och Burlöv. Istället för att vi delar ut påsar en gång om året, signalerar du istället själv när du behöver nya. Du klämmer en matavfallspåse under locket på matavfallstunnan, så levererar chauffören en bunt papperspåsar på din matavfallstunna i samband med sophämtningen.

Aktuellt

Pengar i papperskorgen?

Ett hushåll slänger mat för 3000-6000 kronor per år.

Fler nyheter

Fråga kundservice

040-635 10 00
Vardagar 8.00-16.30

*Vi vill gärna att du fyller i dessa fält.

*
*
*

Hur mycket matavfall sorteras just nu?

Det slängs över 36 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. Under 2016 samlade vi in 42 procent. Det nationella målet är att 50 procent av matavfallet ska tas om hand innan 2018 års slut. Malmö stads mål att samla in 40 procent av matavfallet uppnåddes 2015.

Mer om tack för maten

Matavfall kostar mindre

Avfallstaxan är utformad så att matavfallskärl är billigare än restavfallskärl.
Om de som bor i dina fastigheter sorterar ut allt matavfall kan du som fastighetsägare eventuellt minska på antalet restavfallskärl och på så sätt få en billigare avfallshantering.

Grundpris
Priset omfattar tömning, kärlhyra, tillgång till återvinningscentral och moms. Utöver detta tillkommer avgifter för olika tillägg beroende på restavfallskärlets placering. Dessutom finns möjlighet att abonnera på trädgårdskärl. Ändring av abonnemang kostar 90 kr per tillfälle.

 Pris per kärl och år, inklusive moms.
Antal hämtningar Varannan vecka En gång/vecka Två gånger/vecka
Matavfall, 140 liter 270 kr 600 kr 1 400 kr
Restavfall, 190 liter 860 kr 1 920 kr 4 530 kr
Restavfall, 240 liter 1 090 kr 2 430 kr 5 720 kr
Restavfall, 370 liter 1 600 kr 3 550 kr 8 380 kr
Restavfall, 660 liter 2 700 kr 6 000 kr 14 170 kr

Priserna gäller om kärlet står vid tomtgränsen och utan hinder. 
För andra tömningsintervaller kontakta VA SYD.

Ladda ned avfallstaxan för flerfamiljsfastigheter (PDF)