Psst...

Kolla in vår nya sajt om mat och klimat.
www.smartmedmat.se
Här hjälper vi alla som ska sortera ut matavfall med tips och råd. Läs mer »

Kläm en påse under locket

Nu har vi ett nytt sätt att dela ut matavfallspåsar till alla villor i Malmö och Burlöv. Istället för att vi delar ut påsar en gång om året, signalerar du istället själv när du behöver nya. Du klämmer en matavfallspåse under locket på matavfallstunnan, så levererar chauffören en bunt papperspåsar på din matavfallstunna i samband med sophämtningen.

Aktuellt

Pengar i papperskorgen?

Ett hushåll slänger mat för 3000-6000 kronor per år.

Fler nyheter

Fråga kundservice

040-635 10 00
Vardagar 8.00-16.30

*Vi vill gärna att du fyller i dessa fält.

*
*
*

Hur mycket matavfall sorteras just nu?

Det slängs över 36 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. Under 2016 samlade vi in 42 procent. Det nationella målet är att 50 procent av matavfallet ska tas om hand innan 2018 års slut. Malmö stads mål att samla in 40 procent av matavfallet uppnåddes 2015.

Mer om tack för maten

Så får du plats med kärlen

Det bruna matavfallskärlet rymmer 140 liter. Kärlet töms samtidigt med restavfallet. Många gånger använder vi tvåfacksbilar med skilda fack för matavfall och restavfall. Olika typer av avfall blandas aldrig med varandra. Vid varje tömning gör chauffören som hämtar avfallet en kvalitetskontroll av innehållet. Om ni har sorterat fel kommer vi att meddela er detta. Kärlen ska stå med hjulen utåt på hämtningsdagen.

Hur många kärl?Cans
Räkna ut hur många kärl som behövs till din fastighet.

Få plats med kärlen
Hur stor plats matavfallskärlen tar, beror förstås på hur många människor som ska använda dem. När man sortera ut matavfallet kan man många gånger minska antalet restavfallskärl, så att den totala ytan inte blir så mycket större.

Är ytorna kring din fastighet begränsade? Kontakta oss, så får du hjälp av en rådgivare som tittar på platsen och ger förslag på lösningar.

Kontroll och underhåll
Som fastighetsägare är du ansvarig för underhåll av kärlen som används av boende. Tvättar du kärlen själv ska du hälla ut tvättvattnet på gräsmattan eller på beläggning med grus och singel för att inte påverka dagvattnet negativt. Behöver du hjälp att tvätta kärlen? Sök på ”Kärltvätt” på eniro.

Överfulla, trasiga eller för tunga kärl med dåligt paketerat eller felsorterat avfall hämtas inte. Efter att fastighetsinnehavaren åtgärdat felet hämtas avfallet vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Eventuell extrahämtning kan beställas hos VA SYD mot en avgift.

Bygga nytt eller till?
Miljöhus, öppen sortergård, fristående skåp eller avfallsrum i fastigheten? Det finns många olika system för avfallshantering. All information du behöver för att bygga ut eller bygga om fastighetens avfallsutrymmen, hittar du i broschyren ”Gör rum för miljön”. Med den blir det lätt att göra rätt!

Mer om kärl
Våra avfallskärl
 (pdf, 0,8MB)
Alternativ till kärl (pdf, 0,1MB)

Dispens
Är du igång med att bygga miljöhus? Behöver du mer tid innan du kan börja sortera ut matavfall i din fastighet kan du söka dispens. När det gäller andra skäl för ansökningar om dispens kommer vi att vara mycket återhållsamma.
Blankett för dispensansökan (pdf, 0,1MB)

Bygglov
Vissa lösningar kräver bygglov. Det söker du hos stadsbyggnadskontoret.