Psst...

Kolla in vår nya sajt om mat och klimat.
www.smartmedmat.se
Här hjälper vi alla som ska sortera ut matavfall med tips och råd. Läs mer »

Kläm en påse under locket

Nu har vi ett nytt sätt att dela ut matavfallspåsar till alla villor i Malmö och Burlöv. Istället för att vi delar ut påsar en gång om året, signalerar du istället själv när du behöver nya. Du klämmer en matavfallspåse under locket på matavfallstunnan, så levererar chauffören en bunt papperspåsar på din matavfallstunna i samband med sophämtningen.

Aktuellt

Pengar i papperskorgen?

Ett hushåll slänger mat för 3000-6000 kronor per år.

Fler nyheter

Fråga kundservice

040-635 10 00
Vardagar 8.00-16.30

*Vi vill gärna att du fyller i dessa fält.

*
*
*

Hur mycket matavfall sorteras just nu?

Det slängs över 36 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. Under 2016 samlade vi in 42 procent. Det nationella målet är att 50 procent av matavfallet ska tas om hand innan 2018 års slut. Malmö stads mål att samla in 40 procent av matavfallet uppnåddes 2015.

Mer om tack för maten

Ditt ansvar vid införandet

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avfall som uppkommer i fastigheten tas om hand på rätt sätt. VA SYD hjälper dig gärna med information och råd om du har några frågor.

Enligt kommunal renhållningsordning i Burlöv och Malmö ska fastighetsägaren:

  • Informera boende om avfallshanteringen i fastigheten och förändringar i rutiner (Informationsmaterial får du från VA SYD).
  • Stå för underhåll av kärlen som används av boende.
  • Se till att det finns påsar till de boende som ingår i abonnemanget för matavfall.
  • Se till att kärlen alltid står med hjulen utåt på hämtningsdagen.
  • Se till att kärlen inte är överfulla.

Överfulla, trasiga eller för tunga kärl med dåligt paketerat eller felsorterat avfall hämtas inte. Efter att fastighetsinnehavaren åtgärdat felet hämtas avfallet vid nästa ordinarie hämtningstillfälle. Eventuell extrahämtning utförs mot avgift efter beställning hos VA SYD.

Läs mer
Föreskrifter för avfallshantering (pdf, 0,6MB)

Informationsmaterial
Vi har gjort en pärm med all information som du som fastighetsägare kan behöva. Den får du innan vi börjar samla in matavfall i dina fastigheter. På sidan Fastighetsägare kan du ladda ner broschyrer och informationsmaterial för utskrift. Du kan även kontakta kundservice om du behöver tryckt material till dina hyresgäster.