Psst...

Kolla in vår nya sajt om mat och klimat.
www.smartmedmat.se
Här hjälper vi alla som ska sortera ut matavfall med tips och råd. Läs mer »

Kläm en påse under locket

Nu har vi ett nytt sätt att dela ut matavfallspåsar till alla villor i Malmö och Burlöv. Istället för att vi delar ut påsar en gång om året, signalerar du istället själv när du behöver nya. Du klämmer en matavfallspåse under locket på matavfallstunnan, så levererar chauffören en bunt papperspåsar på din matavfallstunna i samband med sophämtningen.

Aktuellt

Pengar i papperskorgen?

Ett hushåll slänger mat för 3000-6000 kronor per år.

Fler nyheter

Fråga kundservice

040-635 10 00
Vardagar 8.00-16.30

*Vi vill gärna att du fyller i dessa fält.

*
*
*

Hur mycket matavfall sorteras just nu?

Det slängs över 36 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. Under 2016 samlade vi in 42 procent. Det nationella målet är att 50 procent av matavfallet ska tas om hand innan 2018 års slut. Malmö stads mål att samla in 40 procent av matavfallet uppnåddes 2015.

Mer om tack för maten

Alla fastigheter berörs

I över hälften av Sveriges kommuner sorterar man ut matavfallet. Alla typer av fastigheter berörs – enfamiljshus och flerfamiljshus, hyresrätter och bostadsrätter, kontor, butiker och andra lokaler.

Det här kommer att hända
Det abonnemang som du har hos VA SYD kommer att utökas med ett eller flera kärl för matavfall. Det kan betyda att du måste göra plats för fler kärl. Det kan också innebära att du kan minska på antalet restavfallskärl.

Innan insamlingen börjar får du som fastighetsägare veta när kärl, matavfallspåsar, hållare och informationsmaterial levereras till din fastighet.

Det här behöver du göra
Det är fastighetsägaren som ansvarar för att avfall som uppkommer i fastigheten tas om hand på rätt sätt. Vi hjälper dig gärna med information och råd om hur det kan gå till.

Du behöver informera de boende om de förändrade rutinerna när det gäller insamling av matavfall. Informationsmaterial får du av oss.

Du behöver göra plats för matavfallskärl i fastigheten. Du kan räkna ut hur många matavfallskärl som behövs genom att fylla i formuläret till höger. Har du butiker eller andra verksamheter i din fastighet, kontakta oss för uträkning.

Behöver du bygga ut eller bygga om fastighetens avfallsutrymmen, ladda ner broschyren Gör rum för miljön (pdf 4,2MB). Med den blir det lätt att göra rätt!

Matavfallspåsar

Matavfallspåsar

Matavfallet ska läggas i matavfallspåsar. När insamlingen börjar levererar vi papperspåsar och hållare som påsarna ska stå i. Dessa står VA SYD för. Läs mer om påsar

Plats för kärlet

Plats för kärlet

Det bruna matavfallskärlet rymmer 140 liter. När man sorterar ut matavfallet kan man många gånger minska antalet restavfallskärl så att den totala ytan inte blir så mycket större. Läs mer om kärl