Psst...

Kolla in vår nya sajt om mat och klimat.
www.smartmedmat.se

Här hjälper vi alla som ska sortera ut matavfall med tips och råd. Läs mer »

Kläm en påse under locket

Nu har vi ett nytt sätt att dela ut matavfallspåsar till alla villor i Malmö och Burlöv. Istället för att vi delar ut påsar en gång om året, signalerar du istället själv när du behöver nya. Du klämmer en matavfallspåse under locket på matavfallstunnan, så levererar chauffören en bunt papperspåsar på din matavfallstunna i samband med sophämtningen.

Aktuellt

Pengar i papperskorgen?

Ett hushåll slänger mat för 3000-6000 kronor per år.

Fler nyheter

Fråga kundservice

040-635 10 00
Vardagar 8.00-16.30

*Vi vill gärna att du fyller i dessa fält.

*
*
*

Hur mycket matavfall sorteras just nu?

Det slängs över 36 000 ton matavfall i Burlöv och Malmö varje år. Under 2016 samlade vi in 42 procent. Det nationella målet är att 50 procent av matavfallet ska tas om hand innan 2018 års slut. Malmö stads mål att samla in 40 procent av matavfallet uppnåddes 2015.

Mer om tack för maten

Sortera ut

Allt som blir kvar när du ätit eller lagat mat

Matavfall är allt som blir över och inte kan sparas, när du lagat eller ätit mat. Äppelskruttar, brödkanter, äggskal, frukt- och grönsaksrester, samt fiskrens och köttben sorteras som matavfall. Tepåsar, kaffesump och lite hushållspapper går också bra.Plast, snus, cigaretter, blommor och stearin är inte matavfall.

Lägg matavfallet i påsen

Använd hållaren

Använd VA SYDs matavfallspåsar och ställ alltid påsen i hållaren. Fyll påsen till den streckade kanten och vik ihop påsen. Kasta påsen i kärlet för matavfall.
Bor du i lägenhet får du matavfallspåsar och hållare av hyresvärden eller bostadsrättsföreningen. Bor du i villa får du en årsförbrukning påsar av VA SYD.

Kasta påsen i kärlet

Vi tar hand om resten

Kasta matavfallspåsen i det bruna kärlet för matavfall. Kärlet töms samtidigt med restavfallet i en bil med två fack – ett för matavfall och ett för restavfall. Olika typer av avfall blandas aldrig med varandra!

Tack för maten!

Därför samlar vi in matavfallet

I över hälften av Sveriges kommuner tar man vara på matavfallet. I Burlöv och Malmö vill vi nu sortera allt.
Matavfallet behandlas och omvandlas till biogas, som är ett miljövänligt drivmedel för bussar och bilar. Samtidigt får man biogödsel som återför näringsämnen till åkermarken så att kretsloppet sluts. Genom att göra biogas av matresterna bidrar vi till ett friskare och grönare samhälle med renare luft.